Türkiye rehberi temel amacı türkiye ve illerine ait coğrafi, tarihi ve turistik bilgileri sunmaktır. Sizlerinde bu konuda katkılarınızı bekliyoruz.

Ankara İlçeleri

Ankara İlçeleri

Beypazarı
Osmanlı Devleti'nin toprak rejimi ve askeri sisteminin bel kemiğini oluşturan tımarlı sipahi merkezleri'nden birisi olan Beypazarı, yöredeki sipahi beyine ve ticari, ekonomik hayatın yoğunluğuna istinaden Beğ Bazarı diye adlandırılmıştır.

Türkiye Fotoğrafları

Göbekli Tepe

GÖBEKLİ TEPE Şanlıurfa'nın 20 km . doğusundaki Örencik Köyü yakınlarında bulunan bir kazı alanıdır. Mezopotamya'daki en eski tapınaktır. 1996 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) ile Şanlıurfa Müzesi'nin ortak çalışması ile yapılan kazılarda günümüzden 11.000 yıl öncesine ait (Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem) büyük bir tapınak kalıntısına ulaşılmıştır.

Viranşehir

VİRANŞEHİR

Hurri-Mitanni, Hitit, Asur, Med-Pers ve Keldani hâkimiyetlerini gören ilçe, M.Ö 331'de Makedonya imparatorluğuna, M.Ö 163'te de Roma idaresine girmiştir. Bizans imparatorluğunun ilk dönemlerinde Tella (Tepe) olarak tanınıyordu, sonra imparator Konstantin tarafından bazı şehirlerin adları değiştirildi. İlçeyede Konstantina veya Konstantina adı verildi.
640 yılında Şam ordusu tarafından fethedilmiş ve Tell-Muzin adını almıştır.

Suruç

SURUÇ
Eski çağların önemli ticaret yollarından biri, Harran'dan sonra buradan geçiyordu. M.Ö. III. yüzyılda Urfa bölgesinde kurulan Osrhoene Eyaleti'nin önemli bir Şehri idi. Anthemusia veya Batnai adını taşıyordu.

Latin kaynaklarında ilçenin adı Sororgia olarak geçer. Araplar tarafından Saruğ, Saruc ve Seruc olarak adlandırılmıştır.

I.Seleukos Nikator tarafı ndan M.Ö.302 yılında bölgemizde yeniden kurulan yerleşim yerleri arasında Suruç'ta bulunuyordu. 639 yı lında Şam ordusu tarafından Urfa ve Harran'dan sonra ele geçirildi.

İçeriği paylaş